Thứ Hai , Tháng Mười 18 2021
Video: Làm thế nào để thực hiện khuyến mại và quảng cáo đúng? | Văn phòng Luật sư - Tư vấn đầu tư - Đại diện sở hữu trí tuệ
Home / Luật sư / Luật sư tư vấn / Video: Làm thế nào để thực hiện khuyến mại và quảng cáo đúng?

Video: Làm thế nào để thực hiện khuyến mại và quảng cáo đúng?

Làm thế nào để thực hiện khuyến mại và quảng cáo đúng? Đây là phần trao đổi của luật sư Nguyễn Thanh hà trao đổi trong chương trình bạn và pháp luật.

Untitled-1

Gửi yêu cầu tới luật sư

Họ tên:
Điện thoại:
Công ty:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

Chat Zalo: 0904340664