Thứ Ba , Tháng Mười 27 2020
Tư vấn M&A
Home / Tư vấn M&A

Tư vấn M&A

M&A là phương thức mà các doanh nghiệp thường sử dụng để mở rộng quy mô, thị phần và chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, khi tiến hành M&A, các bên phải biết rất rõ tình trạng pháp lý của doanh nghiệp mà mình cần mua cũng như các quy trình pháp lý tiến hành việc M&A.

S&B Law đã từng tư vấn mua bán sát nhập cho nhiều doanh nghiệp nước ngoài mua lại phần vốn góp của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực phân phối, bất động sản và sản xuất.

Với các luật sư tư vấn M&A giàu kinh nghiệm, S&B Law luôn mang tới những giải pháp sáng tạo, đúng pháp luật và mang tính khả thi cao.

Các luật sư họp bàn về hoạt động M&A

Các luật sư họp bàn về hoạt động M&A

S&B Law cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn sau:

  • Tư vấn trình tự, thủ tục để tiến hành một giao dịch M&A và các vấn đề pháp lý liên quan đến các trình tự, thủ tục này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Thực hiện hoạt động thẩm tra pháp lý (Due Diligence) đối với hoạt động của doanh nghiệp/tài sản là đối tượng M&A hoặc các doanh nghiệp liên quan đến giao dịch M&A;
  • Tư vấn định giá doanh nghiệp trong hoạt động M&A;
  • Soạn thảo, rà soát và/hoặc tham gia đàm phán các thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến giao dịch mua bán, sáp nhập (hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; hợp đồng mua bán tài sản doanh nghiệp);
  • Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến giao dịch M&A trong và sau khi hoạt động M&A chấm dứt;
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký về hoạt động M&A tại cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả thủ tục thông báo/xin phép tại cơ quan quản lý cạnh tranh và/hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành.

 

Untitled-1

Gửi yêu cầu tới luật sư

Họ tên:
Điện thoại:
Công ty:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

Chat Zalo: 0904340664