Thứ Sáu , Tháng Bảy 30 2021
Vấn đề Gộp Nhiều Kiểu Dáng Công Nghiệp Vào Một đơn đăng Ký | Văn phòng Luật sư - Tư vấn đầu tư - Đại diện sở hữu trí tuệ
Home / Tag Archives: Vấn đề gộp nhiều kiểu dáng công nghiệp vào một đơn đăng ký

Tag Archives: Vấn đề gộp nhiều kiểu dáng công nghiệp vào một đơn đăng ký

Vấn đề gộp nhiều kiểu dáng công nghiệp vào một đơn đăng ký

Mỗi đơn chỉ được yêu cầu đăng ký một kiểu dáng công nghiệp của một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm ( tức là tập hợp nhiều sản phẩm thể hiện ý tưởng sản phẩm sáng tạo chung duy nhất, được sử dụng cùng nhau hoặc để thực hiện chung một mục đích)[...]

Đọc thêm »

Chat Zalo: 0904340664