Thứ Bảy , Tháng Sáu 19 2021
Thành Lập Doanh Nghiệp Phân Phối Của Nhà đầu Tư Nước Ngoài | Văn phòng Luật sư - Tư vấn đầu tư - Đại diện sở hữu trí tuệ
Home / Tag Archives: Thành lập doanh nghiệp phân phối của nhà đầu tư nước ngoài

Tag Archives: Thành lập doanh nghiệp phân phối của nhà đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp phân phối của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc các nước, vùng, lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối tại Việt Nam phải phù hợp với lộ trình đã cam kết theo quy định tại Luật Đầu tư 2005. Nghị định 108/2006/NĐ-CP các văn bản nêu tại câu 12 trên đây và các văn bản có liên quan. [...]

Đọc thêm »

Chat Zalo: 0904340664