Thứ Hai , Tháng Mười 18 2021
Phương Thức Giải Quyết Tranh Chấp Bằng Trọng Tài | Văn phòng Luật sư - Tư vấn đầu tư - Đại diện sở hữu trí tuệ
Home / Tag Archives: Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Tag Archives: Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại được tiến hành theo trình tự, thủ tục do các bên thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Việc giải quyết tranh chấp được tiến hành bởi Hội đồng Trọng tài thuộc một Trung tâm Trọng tài nhất định hoặc bởi Hội đồng Trọng tài do các bên thành lập, tùy thuộc vào quyền lựa chọn của các bên. [...]

Đọc thêm »

Chat Zalo: 0904340664