Thứ Ba , Tháng Chín 21 2021
Công ước Quốc Tế Về Trọng Tài | Văn phòng Luật sư - Tư vấn đầu tư - Đại diện sở hữu trí tuệ
Home / Tag Archives: Công ước quốc tế về trọng tài

Tag Archives: Công ước quốc tế về trọng tài

Công ước quốc tế về trọng tài

Công ước về Công nhận và Thi hành các Quyết định Trọng tài nước ngoài của Liên Hiệp quốc thường được gọi là Công ước New York, được thông qua vào năm 1958 và đánh dấu một mốc quan trọng trong trọng tài quốc tế[...]

Đọc thêm »

Chat Zalo: 0904340664