Thứ Hai , Tháng Sáu 21 2021
Chuyển Quyền Tác Giả | Văn phòng Luật sư - Tư vấn đầu tư - Đại diện sở hữu trí tuệ
Home / Tag Archives: chuyển quyền tác giả

Tag Archives: chuyển quyền tác giả

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Những bức ảnh thiên nhiên đẹp

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật SHTT[...]

Đọc thêm »

Chat Zalo: 0904340664