Thứ Sáu , Tháng Bảy 23 2021
Loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả
Home / Sở hữu trí tuệ / Bảo hộ quyền tác giả / Loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả:

  1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

a)     Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

b)    Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c)     Tác phẩm báo chí;

d)    Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm sân khấu;

e)     Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

f)      Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

g)     Tác phẩm nhiếp ảnh;

h)     Tác phẩm kiến trúc;

k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

  1. Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.
  2. Tác phẩm được bảo hộ phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.
Untitled-1

Gửi yêu cầu tới luật sư

Họ tên:
Điện thoại:
Công ty:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

Chat Zalo: 0904340664