Thứ Hai , Tháng Mười 18 2021
Dùng một tài sản bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ.
Home / Uncategorized / Dùng một tài sản bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ

Dùng một tài sản bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ

Câu hỏi:  Chào luật sư. Tôi có thắc mắc sau muốn nhờ luật sư tư vấn.   Tôi có vay nợ anh họ tôi 200 triệu  hồi tháng ba và đã lấy mảnh đất  thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán nợ của mình với anh họ tôi. Mảnh đất này có giá theo giá thị trường tại thời điểm hiện tại là 700 triệu. Hiện nay tôi cần vốn để mở rộng kinh doanh . Luật sư cho tôi hỏi là tôi có thể sử dụng mảnh đất trên để làm tài sản đảm bảo vay thêm tiền từ  bạn bè người quen không?

Câu trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty của chúng tôi. Đối với thắc mắc của bạn chúng tôi xin có ý kiến tư vấn như sau. Theo quy định tại Điều 296 Bộ Luật Dân sự 2015 :

“1. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

  1. Trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.
  2. Trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thỏa thuận khác.

Trường hợp các bên muốn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn thì có thể thỏa thuận về việc bên bảo đảm dùng tài sản khác để bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn.”

Như vậy, nếu không có thỏa thuận hay quy định khác thì bạn sẽ được phép dùng mảnh đất của mình làm tài sản bảo đảm để vay thêm một khoản tiền dưới 500 triệu nữa nhưng phải thông báo báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.. Thêm vào đó  nếu trường hợp  bạn phải xử lý mảnh đất này  để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên muốn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn thì bạn và các bên này  có thể thỏa thuận về việc bạn sẽ dùng tài sản khác để bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled-1

Gửi yêu cầu tới luật sư

Họ tên:
Điện thoại:
Công ty:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

Chat Zalo: 0904340664