Thứ Hai , Tháng Mười 18 2021
Cơ quan tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế
Home / Sở hữu trí tuệ / Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích / Cơ quan tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế

Cơ quan tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế

Cơ quan tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế

– Đơn đăng ký sáng chế phải được đăng ký trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện cho Cục sở hữu trí tuệ (trụ sở chính hoặc qua các văn phòng đại diện)

Cách nộp đơn đăng ký sáng chế

– Tổ chức, cá nhân Việt Nam có thể tự mình nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc có thể ( nhưng không bắt buộc) nộp đơn đăng ký thông qua tổ chức dịch vụ trung gian của một tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Danh sách các tổ chức dịch vụ sở hữu công nghiệp được đăng tải trên trang web: http://www.noip.gov.vn

– Nếu tổ chức, cá nhân chưa hiểu rõ cách thức làm và nộp đơn đăng ký sáng chế, và không muốn tham vấn Cục sở hữu trí tuệ, thì nên sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp – thuê một tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thay mặt mình làm và nộp đơn.

Untitled-1

Gửi yêu cầu tới luật sư

Họ tên:
Điện thoại:
Công ty:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

Chat Zalo: 0904340664