Chủ Nhật , Tháng Tám 1 2021
Có được chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần hay không.
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật doanh nghiệp / Có được chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần hay không?
nguồn internet

Có được chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần hay không?

Câu hỏi: Tôi đang hoạt động kinh doanh với mô hình doanh nghiệp tư nhân. Nay tôi muốn phát triển công ty chuyển sang công ty cổ phần có được hay không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định pháp luật hiện nay, chưa có quy định về việc chuyển đổi trực tiếp từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần. Pháp luật quy định như vậy bởi vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau và được chào bán. Các cổ đông mua và tạo thành vốn ban đầu của doanh nghiệp. Còn vốn ban đầu của doanh nghiệp tư nhân là tài sản của một cá nhân tự bỏ ra thành lập. Vì sự khác biệt đặc trưng này nên khi muốn chuyển loại hình doanh nghiệp tư nhân có thể lựa chọn công ty TNHH một thành viên hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên để đảm bảo sự vận hành cũng như góp vốn dễ dàng hơn cho doanh nghiệp.

Bạn có thể thực hiện 2 bước chuyển đổi sau để có thể thực hiện được việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trên:

Bước 1: Doanh nghiệp tư nhân của bạn sẽ chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn Theo quy định tại Điều 199 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn:

Điều 199. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

1. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

d) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

đ) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều này, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”.

Bước 2: Chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty của bạn sẽ thực hiện việc chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể:

“Điều 196. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

………………..

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

a) Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

d) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

3. Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”. 

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi này, doanh nghiệp của bạn đã chính thức được chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Untitled-1

Gửi yêu cầu tới luật sư

Họ tên:
Điện thoại:
Công ty:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

Chat Zalo: 0904340664