Thứ Sáu , Tháng Bảy 23 2021
Đăng Ký Nhãn Hiệu Nước Ngoài | Văn phòng Luật sư - Tư vấn đầu tư - Đại diện sở hữu trí tuệ
Home / Sở hữu trí tuệ / Đăng ký nhãn hiệu nước ngoài

Đăng ký nhãn hiệu nước ngoài

Những điều cấm trong việc sử dụng và đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Theo Điều 6ter của Công ước Paris quy định: Các nước thành viên của Liên minh thoả thuận từ chối hoặc huỷ bỏ việc đăng ký, ngăn cấm bằng các biện pháp thích hợp việc sử dụng làm nhãn hiệu hoặc thành phần của nhãn hiệu - mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền[...]

Đọc thêm »

Chat Zalo: 0904340664