Chủ Nhật , Tháng Bảy 25 2021
Bảo Hộ Quyền Tác Giả | Văn phòng Luật sư - Tư vấn đầu tư - Đại diện sở hữu trí tuệ
Home / Sở hữu trí tuệ / Bảo hộ quyền tác giả

Bảo hộ quyền tác giả

Những bất cập về quyền tác giả, quyền liên quan trong quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ hiện hành

Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2006, trong suốt thời gian triển khai thi hành Luật thì tình trạng vi phạm pháp luật về SHTT …

Đọc thêm »

Chat Zalo: 0904340664