Thứ Tư , Tháng Tư 21 2021
Thông Tin Nghị định Pháp Luật Mới | Văn phòng Luật sư - Tư vấn đầu tư - Đại diện sở hữu trí tuệ
Home / Thông tin Nghị định pháp luật mới

Thông tin Nghị định pháp luật mới

Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự về giao dịch bảo đảm

 Bộ luật Dân sự năm 2015 bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017. So với Bộ luật Dân sự 2005 thì Bộ luật Dân sự 2015  có một số nội dung thay đổi về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Bộ luật dân sự 2015 đã quy định …

Đọc thêm »

Chat Zalo: 0904340664