Chủ Nhật , Tháng Tám 1 2021
Trọng Tài | Văn phòng Luật sư - Tư vấn đầu tư - Đại diện sở hữu trí tuệ
Home / Tranh tụng / Trọng tài

Trọng tài

Những trường hợp thỏa thuận trọng tài có hiệu lực nhưng không thể thực hiện được

“Thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được” quy định tại Điều 6 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP về hướng dẫn thi hành một số quy định luật trọng tài thương mại của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Theo đó, Thỏa …

Đọc thêm »

Giải quyết tranh chấp tại trọng tài

Trong trường hợp doanh nghiệp có tranh chấp thương mại với đối tác trong và ngoài nước và vụ việc được thụ lý và giải quyết tại trọng tài thương mại quốc tế, SB Law có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp nêu trên[...]

Đọc thêm »

Công ước quốc tế về trọng tài

Công ước về Công nhận và Thi hành các Quyết định Trọng tài nước ngoài của Liên Hiệp quốc thường được gọi là Công ước New York, được thông qua vào năm 1958 và đánh dấu một mốc quan trọng trong trọng tài quốc tế[...]

Đọc thêm »

Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại được tiến hành theo trình tự, thủ tục do các bên thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Việc giải quyết tranh chấp được tiến hành bởi Hội đồng Trọng tài thuộc một Trung tâm Trọng tài nhất định hoặc bởi Hội đồng Trọng tài do các bên thành lập, tùy thuộc vào quyền lựa chọn của các bên. [...]

Đọc thêm »

Chat Zalo: 0904340664