Thứ Năm , Tháng Mười 21 2021
Bộ ảnh chụp bản vẽ của kiểu dáng công nghiệp
Home / Sở hữu trí tuệ / Đăng ký kiểu dáng công nghiệp / Bộ ảnh chụp bản vẽ của kiểu dáng công nghiệp

Bộ ảnh chụp bản vẽ của kiểu dáng công nghiệp

Bộ ảnh chụp/bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ đến mức căn cứ vào đó, bất kì người nào có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng đều có thể xác định được kiểu dáng công nghiệp đó.

Ảnh chụp/ bản vẽ phải được trình bày theo quy định sau:

Ảnh chụp/bản vẽ phải được thể hiện rõ ràng, sắc nét, bản vẽ phải được thể hiện bằng nét liền; màu nền ảnh chụp, bản vẽ phải đồng nhất và tương phản với kiểu dáng công nghiệp, trên đó chỉ được thể hiện sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ (không kèm theo sản phẩm khác)

Tất cả các ảnh chụp/bản vẽ phải theo một tỉ lệ không nhỏ hơn 90mmx120mm và không được lớn hơn 210mmx297mm.

Ảnh chụp /bản vẽ phải thể hiện kiểu dáng công nghiệp theo cùng một chiều và lần lượt theo thứ tự, hình phối cảnh (ba chiều), hình chiếu từ phía trước, từ phía sau, từ bên phải, từ bên trái, từ trên xuống, từ dưới lên, các hình chiếu phải được thể hiện chính diện.

Kiểu dáng công nghiệp của các loại sản phẩm đặc biệt còn phải đáp ứng các yêu cầu riêng:

Đối với kiểu dáng công nghiệp có hình chiếu đối xứng thì ảnh chụp/bản vẽ có thể không cần thể hiện thêm các hình đối chứng, nhưng phải nêu rõ điều đó trong phần liệt kê bản mô tả.

Nếu kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm có thể triển khai được (hộp đựng, bao đồ gói) có thể thay thế hình chiếu của kiểu dáng bằng ảnh chụp/bản vẽ ở trạng thái khai triển.

Nếu sản phẩm có các trạng thái sử dụng khác nhau (sản phẩm có nắp hoặc có thể gập lại được như tủ lạnh, tủ quần áo, va li…) thì phải có ảnh chụp/bản vẽ sản phẩm ở trạng thái khác nhau.

Đối với kiểu dáng công nghiệp của bộ phận của sản phẩm hoàn chỉnh, có có thêm ảnh chụp/ bản vẽ minh họa vị trí lắp đặt, sử dụng bộ phận trên sản phẩm hoàn chỉnh.

Mỗi phương án của kiểu dáng công nghiệp phải có bộ ảnh chụp/bản vẽ thể hiện đầy đủ từng phương án.

Đối với bộ sản phẩm phải có hình phối cảnh của cả bộ sản phẩm và bộ ảnh chụp/ bản vẽ của từng sản phẩm trong bộ đó.

Untitled-1

Gửi yêu cầu tới luật sư

Họ tên:
Điện thoại:
Công ty:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

Chat Zalo: 0904340664