Thứ Tư , Tháng Mười Một 14 2018
Untitled 2
Home / Tag Archives: Thành lập doanh nghiệp phân phối của nhà đầu tư nước ngoài

Tag Archives: Thành lập doanh nghiệp phân phối của nhà đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp phân phối của nhà đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp phân phối của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc các nước, vùng, lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối tại Việt Nam phải phù hợp với lộ trình đã cam kết theo quy định tại Luật Đầu tư 2005. Nghị định 108/2006/NĐ-CP các văn bản nêu tại câu 12 trên đây và các văn bản có liên quan. [...]

Đọc thêm »

Chat Zalo: 0904340664