Thứ Sáu , Tháng Mười Một 16 2018
Untitled 2
Home / Tag Archives: Chuyển nhượng quyền

Tag Archives: Chuyển nhượng quyền

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

images

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật SHTT cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan[...]

Đọc thêm »

Chat Zalo: 0904340664