Thứ Sáu , Tháng Chín 21 2018
Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật doanh nghiệp / Quá thời hạn góp vốn điều lệ công ty cổ phần mà cổ đông chưa góp, bị xử lý thế nào?
Quá thời hạn góp vốn điều lệ công ty cổ phần mà cổ đông chưa góp, bị xử lý thế nào-sblaw

Quá thời hạn góp vốn điều lệ công ty cổ phần mà cổ đông chưa góp, bị xử lý thế nào?

Câu hỏi: Công ty chúng tôi thành lập ngày 15/07/2017, là công ty cổ phần, có trụ sở tại Hà Nội. Đến nay có cổ đông X (Công ty tôi có 03 cổ đông sáng lập) chưa góp vốn điều lệ, giờ chúng tôi muốn giảm vốn điều lệ thì thực hiện như thế nào? Có bị xử phạt hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCN DKDN). Do đó, cổ đông X đã thực hiện sai quy định về thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, căn cứ Điểm a và Điểm d Khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp năm 2014:

“a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác

…………………………………………………………………………………..

d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này”.

Công ty