Chủ Nhật , Tháng Một 20 2019
Untitled 2
Home / Sở hữu trí tuệ / Đăng ký nhãn hiệu nước ngoài / Đơn yêu cầu thay đổi chủ sở hữu theo thoả ước Madrid
thay đổi chủ sỏ hữu

Đơn yêu cầu thay đổi chủ sở hữu theo thoả ước Madrid

Đơn yêu cầu thay đổi chủ sơ hữu cần có những nội dung sau:

– Tên và địa chỉ của chủ sở hữu mới

– Tên và địa chỉ của chủ sở hữu mới

– Tên quốc gia mà chủ sở hữu mới là công dân, tên quốc gia mà chủ sở hữu mới thường trú hay có trụ sở thương mại hoặc công nghiệp thực thụ

– Bản chất pháp lý của pháp nhân và của quốc gia và có thể là đơn vị lãnh thổ thuộc quốc gia mà pháp luật ở đó thành lập cơ sở thành lập pháp nhân đó nếu chủ sở hữu đó là một pháp nhân

– Tên và địa chỉ của người đại diện của chủ sở hữu cũ

– Địa chỉ giao dịch

– Tên và địa chỉ của người đại diện cuả chủ sở hữu mới

– Địa chỉ giao dịch của chủ sở hữu mới

Untitled-1

Gửi yêu cầu tới luật sư

Họ tên:
Điện thoại:
Công ty:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

Chat Zalo: 0904340664