Chủ Nhật , Tháng Một 26 2020
Untitled 2
Home / Thông tin Nghị định pháp luật mới

Thông tin Nghị định pháp luật mới

Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự về giao dịch bảo đảm

Dự thảo Nghị định về việc thi hành các biện pháp bảo đảm.sblaw

 Bộ luật Dân sự năm 2015 bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017. So với Bộ luật Dân sự 2005 thì Bộ luật Dân sự 2015  có một số nội dung thay đổi về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Bộ luật dân sự 2015 đã quy định …

Đọc thêm »

Chat Zalo: 0904340664